Ringhals

Ånggenerator PWR

Uppdragsgivaren

Ringhals kärnkraftverk är en del av Vattenfall som är en av Europas största producenter av energi och den största producenten av värme. Vattenfall producerar el och värme från sex energislag: vindkraft, kärnkraft, naturgas, biomassa, kolkraft och vattenkraft.

Uppdraget

Vi fick väldigt detaljerade ProEngineer 3D CAD-modeller och uppdraget var att skapa informationsbilder av primärsystems komponenter för att förklara hur de ser ut och fungerar.

Fördelar

När man är inne i en reaktorbyggnad kan man inte få någon överblick på helheten eftersom allt uppdelat i mindre rum med tjocka betongväggar. Av samma anledning går det inte heller att se hur en enskild komponent ser ut. Med bilder baserade från 3D kan vi visa precis de delar vi vill.