Mataki

Illustrationer

Uppdragsgivaren

Mataki erbjuder innovativa system och tjänster som möjliggör miljö- och energibesparing, samt livslängdsfördelar för byggnader och andra konstruktioner.

Uppdraget

Vi har tagit fram illustrationer av olika taktyper för deras e-learning program för hantverkare. Vi skapade 3D modeller, grafiska element så som pilar-, luft- och fuktsymboler för att visa funktionerna i de olika taktyperna.

Fördelar

Med hjälp av illustrationerna som visar flera olika taktyper och de olika funktionerna hos Matakis produkter går det lättare att utbilda hantverkarna om vikten att välja rätt produkt.