Virtuell Design

Infografik och animation

Uppdragsgivaren

Virtuell Design producerar bland annat 3D-visualiseringar och animerade filmer i 3D-grafik.

Uppdraget

Virtuell Design erbjuder även olika typer av 2D-animationer. En animation av det här slaget kan vara ett hjälpsamt tillägg till en fullt 3D-animerad film i form utav extra nyttig information som integreras i filmen. Alternativt kan man berätta en kortare historia i det här formatet, om 3D inte är nödvändigt för uppdraget.

Fördelar

2D-animation kan vara ett snabbare och mindre kostsamt sätt att få ut sitt budskap. Man kan med fördel bibehålla ett genomgående brandat utseende i sin produktion samtidigt som det bidrar till ökad estetik och trendighet.