Hololens Prototyp

AR

Uppdragsgivaren

Symetri hjälper innovativa företag inom bygg, fastighet och tillverkande industri att optimera sina arbetsflöden, hantera sina fastighetsdata, förenkla datahanteringen och förbättra kvaliteten genom hela projektets livscykel.

Uppdraget

Symetri behövde en prototyp av en applikation med syftet att demonstrera hur Hololensen skulle kunna användas för att på distans sköta och underhålla en en maskin eller robot.

Fördelar

En virtuell översyn av all tänkbar teknik, samt möjlighet att fjärrstyra maskiner, dörrlås, ventilation, med mera. Detta innebär i teorin att du inte behöver vara på plats för att ha full koll på allt som händer på din arbetsplats.