Haldex

Lastbilsbroms

Uppdragsgivaren

Haldex tillhandahåller egenutvecklade fordonstekniska lösningar med syfte att förbättra säkerhet, miljö och köregenskaper inom nischer av den globala fordonsindustrin.

Uppdraget

Vi har tagit fram fotorealistiska funktionsanimationer av bromssystemet samt stillbilder baserad på Haldex CAD modeller.

Fördelar

Bromssystem är vid en första anblick relativt enkla, men avancerad teknologi döljer sig under ytan. Genom att använda sig av 3D kan man skala av detaljer och visa det unika på ett helt nytt sätt. Det går även att dölja delar som ni inte vill visa (patent) men ändå bibehålla funktionen i en animering.