Engineering

KONSTRUKTÖRER

Vi har hjälpt stora och små företag i över ett decennium, detta förtroende är vi stolta över och värderar högt. Vi har arbetat fram bra metodik och har rätt utrustning för att kunna genomföra krävande jobb och leverera i tid.
Virtuell Design AB består idag av en bra mix av kompetenta konstruktörer med lång erfarenhet av utvecklingsprojekt inom kärnkraft, fordon samt ett flertal andra produktutvecklingsföretag, stora som små.

PROJEKTLEDARE

Vi har erfarenheter från flera olika projekt såsom:
  • Installation av tillverkningslinor för motorblock
  • Installation av processanläggningar
  • Reparation i reaktornära miljöer
  • Framtagning av provningsutrustningar
  • Utveckling av metodik för laserskanning
Vilket gör att det finns en gedigen kompetens och erfarenhet att driva små, såväl som stora projekt till framgång. Idag jobbar vi med produkter och förpackningar, maskin och teknik, industri och kärnkraft, men vi är alltid öppna för flera möjligheter och andra branscher. Vi har ett brett kontaktnät på junior-seniorprojektledare så ta kontakt med oss på ett tidigt stadium för era projekt så kan vi lägga upp planen tillsammans vad nästa steg för er kommer att bli.

KOORDINERING

Behöver ni koordinering av material, personal, eller logistik på plats så hör med oss. Vi har över 20 års lång erfarenhet ifrån kärnkraftsindustrin och allt som följer med hanteringen i denna krävande miljö att göra, vilket är en garantistämpel för att vi är kunniga och vet vad vi gör.
 

LASERSKANNING

Vi har kompetens att laser- och fotoskanna i olika miljöer och av olika detaljer. Vår erfarenhet gör att vi kan använda rätt metod vid rätt tillfälle för att göra skanningen till ett kostnadseffektivt hjälpmedel och framföra projektet mer visuellt. Beroende på vad den insamlade
informationen skall användas till kan vi skapa olika nivåer i visualiseringen och vid behov även skapa 3D–modeller. 3D-modellerna kan importeras i de flesta CAD-program. Vi har väl utvecklade metoder och verktyg för hantering av skanningsinformation.
 

MEKANISK KONSTRUKTION

Vi utför även konstruktionsuppdrag på kontoret om det passar er bättre.
Att jobba med 3D–modellering i utveckling- och konstruktionsprojekt är idag ett helt naturligt arbetssätt. 3D-modellering är grunden för all visualisering. Att få ihop sammanställningar med flera tusen ingående komponenter och detaljer som ingår i virtuella simuleringar/visualiseringar är inte lika naturligt.
Vi har det som krävs för att skapa virtuella simuleringar för information, utbildning och andra delar.
Den långa erfarenhet som vi samlat på oss genom olika modelleringsuppdrag har stärkt oss så att vi idag har rutiner för att säkerställa hantering och visualisering av stora tunga modeller. En problematik som vi har gjort till en möjlighet, är att vi hjälpt våra kunder att använda sina modeller trots att de saknar kraftfulla datorer eller CAD-licenser i sina företag. Detta är resurser som vi har gott om och gärna står till tjänst med.

GEOMETRISIMULERING / ERGONOMI

Vid installation uppstår ofta problem med att hitta utrymme för alla detaljer och lyckas få konstruktioner på plats, då tillgänglig yta inte är något man tagit med i beräkningarna. Med hjälp av simulering kan vi redan i förväg prova om utrymmet är tillräckligt för exempelvis montage eller transport. Detta sparar mycket pengar, samt minskar er risk!
Att verifiera att en konstruktion även är användarvänlig och säker är ofta svårt att göra direkt i CAD-programmet. Det finns förvisso tillägg där man kan använda så kallade "Manikins" med de är dyra och ofta svåra att jobba med.
Prova istället att själv ta steget in i datormodellen! Till slut har satsningen på VR-hjälmar gjort att det nu är tillräckligt bra prestanda till rimliga pengar. Vi hjälper er att få över era CAD-modeller till VR-hjälmar.