INFOGRAFIK OCH ANIMATION

Virtuell Design / Infografik och animation

UPPDRAGSGIVAREN:

Virtuell Design producerar bland annat 3D-visualiseringar och animerade filmer i 3D-grafik.

UPPDRAGET:

Virtuell Design erbjuder även olika typer av 2D-animationer. En animation av det här slaget kan vara ett hjälpsamt tillägg till en fullt 3D-animerad film i form utav extra nyttig information som integreras i filmen. Alternativt kan man berätta en kortare historia i det här formatet, om 3D inte är nödvändigt för uppdraget.

FÖRDELAR:

2D-animation kan vara ett snabbare och mindre kostsamt sätt att få ut sitt budskap.  Man kan med fördel  bibehålla ett genomgående brandat utseende i sin produktion samtidigt som det  bidrar till ökad estetik och trendighet.