Virtual reality

Tetra Pak / Training with VR

UPPDRAGSGIVAREN:

Tetra Pak tillverkar maskiner och material till engångsemballage för mjölk, juice och andra flytande livsmedel. Företaget har fått sitt namn efter en tetraederformad mjölkförpackning.

UPPDRAGET:

Tetra Pak behövde utbilda och prova olika scenario hur handpackning kunde göras. Vi föreslog en VR lösning som styrs via handrörelser för att utföra momenten virtuellt.

FÖRDELAR:

Utöver det uppenbara att ni inte behöver fysisk maskin att utbilda med och därmed inte stör befintlig produktion kan ni med virtuell träning prova flera olika kombinationer och se hur samma person upplever fördelar och nackdelar.
vr_case