MATAKI

MATAKI / ILLUSTRATIONER

   UPPDRAGSGIVAREN:

Mataki erbjuder innovativa system och tjänster som möjliggör miljö- och energibesparing, samt livslängdsfördelar för byggnader och andra konstruktioner.

   UPPDRAGET:

Vi har tagit fram illustrationer av olika taktyper för deras e-learning program för hantverkare. Vi skapade 3D modeller, grafiska element så som pilar-, luft- och fuktsymboler för att visa funktionerna i de olika taktyperna.

   FÖRDELAR:

Med hjälp av illustrationerna som visar flera olika taktyper och de olika funktionerna hos Matakis produkter går det lättare att utbilda hantverkarna om vikten att välja rätt produkt.
Portfolio-Mataki
mataki_07