MATAKI

MATAKI / ILLUSTRATIONER

icon_uppdragUPPDRAG


Vi fick i uppdrag att skapa 3D modeller utifrån flera olika taktyper, utifrån dessa skulle vi sedan skapa bilder som skulle ingå i deras e-learning program för hantverkare. Vi skapade grafiska element så som pilar, luft och fukt symboler för att visa funktionerna i dom olika taktyperna. Vi valde ett manér som skulle samspela med Mataki´s grafiska profil, då det ingår som en helhet.

icon_uppdragsgivareUPPDRAGSGIVAREN


Mataki erbjuder innovativa system och tjänster som möjliggör miljö- och energibesparing, samt livslängdsfördelar för byggnader och andra konstruktioner. Mataki är en del av Nordic Waterproofing, som med ett utbrett applikationskunnande utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som skyddar människor och ekonomiska värden i krävande miljöer. Huvudkontor, produktion och lager finns i Höganäs. Dom har även kontor, produktion och lager i Värnamo, i danska Vejen och i finska Helsingfors. Övrig försäljning sker genom egna försäljningsbolag i Norge och Finland.

icon_resultatRESULTAT


Hur blev det till slut? På bilderna kan man se hur vi ifrån en 3D modell byggdes på med material och grafiska element för att få fram en slutbild som hade den rätta kompositionen och känslan. idag så ligger materialet i den färdiga e-learning pattformen.
case_mataki_02
case_mataki_03
case_mataki_foto
case_mataki_04
case_mataki_05