Engineering

KONSTRUKTÖRER

Vi har hjälpt stora och små företag i över ett decennium, detta förtroende är vi stolta över och värderar högt. Vi har arbetat fram bra metodik och har rätt utrustning för att kunna genomföra krävande jobb och leverera i tid.
Virtuell Design AB består idag av en bra mix av kompetenta konstruktörer med lång erfarenhet av utvecklingsprojekt inom kärnkraft, fordon och ett flertal andra produktutvecklingsföretag stora som små.

PROJEKTLEDARE

Vi har erfarenheter från flera olika projekt såsom:
  • Installation av tillverkningslinor för motorblock
  • Installation av processanläggningar
  • Reparation i reaktornära miljöer
  • Framtagning av provningsutrustningar
  • Utveckling av metodik för laserskanning
Vilket gör att det finns en gedigen kompetens och erfarenhet att driva små, såväl som stora projekt till framgång. Idag jobbar vi med produkter och förpackningar, maskin och teknik, industri och kärnkraft, men vi är alltid öppna för flera möjligheter och andra branscher. Vi har ett brett kontaktnät på junior-seniorprojektledare så ta kontakt med oss på ett tidigt stadium för era projekt så kan vi lägga upp planen tillsammans vad nästa steg för er kommer att bli.

KOORDINERING

Behöver ni koordinering av material, personal, eller logistik på plats så hör med oss. Vi har över 20 års lång erfarenhet ifrån kärnkraftsindustrin och allt som följer med hanteringen i denna krävande miljö att göra, vilket är en garantistämpel för att vi är kunniga och vet vad vi gör.
 

LASERSKANNING

Vi har kompetens att laser- och fotoskanna i olika miljöer och av olika detaljer. Vår erfarenhet gör att vi kan använda rätt metod vid rätt tillfälle för att göra skanningen till ett kostnadseffektivt hjälpmedel och framföra projektet mer visuellt. Beroende på vad den insamlade
informationen skall användas till kan vi skapa olika nivåer i visualiseringen och vid behov även skapa 3D–modeller. 3D-modellerna kan importeras i de flesta CAD program. Vi har väl utvecklade metoder och verktyg för hantering av skannings information.
 

MEKANISK KONSTRUKTION

Vi utför även konstruktions uppdrag på kontoret om det passar er bättre.
Att jobba med 3D – modellering i utveckling och konstruktionsprojekt är idag ett helt naturligt arbetssätt. 3D-modellering är grunden för all visualisering. Att få ihop sammanställningar med flera tusen ingående komponenter och detaljer som ingår i virtuella simuleringar/visualisering är inte lika naturligt.
Vi har det som krävs för att skapa virtuella simuleringar för information, utbildning och andra delar. Med den långa erfarenhet vi har från olika modelleringsuppdrag,
har stärkt oss så att vi idag har rutiner för att säkerställa hantering och visualisering av stora tunga modeller. En problematik som vi har gjort till en möjlighet, är att vi hjälpt våra kunder som vill använda sina modeller och som inte har kraftfulla datorer eller CAD-licenser i sina företag, vilket vi har och som vi kan står till tjänst med

GEOMETRI SIMULERING / ERGONOMI

Vid installation uppstår ofta problem att få plats med alla detaljer och lyckas få konstruktioner på plats då utrymmet inte är något man tagit med i beräkningarna. Med hjälp av simulering kan vi redan i förväg prova om utrymmet är tillräckligt för exempelvis montage eller transport. Detta sparar mycket pengar samt minskar er risk!
Att verifiera att en konstruktion även är användarvänlig och säker är ofta svår direkt i CAD programmet. Det finns förvisso tillägg där man kan använda så kallade "Manikins" med de är Dyra och ofta svåra att jobba med.
Prova att själv ta steget in i datormodellen istället, till slut har satsningen på VR hjälmar gjort att det nu är tillräckligt bra prestanda till rimliga pengar. Vi hjälper er att få över era CAD modeller till VR hjälmar.